[Re-sent] Media Advisory – CCGM AGM | AGA de la CCGM (EN & FR)